Via een in opdracht gegeven studie uitgevoerd door Architizer namens Chaos hebben we ontwerpprofessionals ondervraagd om inzicht te krijgen in de stand van zaken met betrekking tot architecturale visualisatie en wat we in de toekomst kunnen verwachten. We stelden de volgende vragen:

  • Hoe worden visualisaties geproduceerd in uw bedrijf?
  • Wat voor impact heeft realtime rendering?
  • Welke aanpak hanteert u ten aanzien van de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI)?

Methodologie

We hebben samengewerkt met Architizer, de thuisbasis van ‘s werelds grootste gemeenschap van architecten online, om inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige stand van zaken met betrekking tot architecturale visualisatie. Meer dan 2.000 ontwerpprofessionals werden ondervraagd vanuit bedrijven gevestigd in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Duitsland en tal van andere landen wereldwijd.

De gemiddelde deelnemer aan de enquête werkte in een ontwerpbureau met 20-100+ medewerkers en beoefende architectuur of een specialistische discipline zoals interieurontwerp, engineering, landschapsarchitectuur en productontwerp. De bevindingen van de enquête vormen de basis voor het rapport, en de onderstaande informatie geeft een overzicht van wat het rapport zal behandelen.

Snel en veelvuldig toegepast

Real-time rendering is een essentieel onderdeel van de werkmethodes van architecten.

Meer dan 75% van de respondenten gaf aan dat ze dagelijks real-time rendering gebruiken, of op zijn minst twee keer per week. Deze cijfers bevestigen de wijdverbreide toepassing van real-time rendering in de dagelijkse werkzaamheden van veel architecten en geven aan dat de technologie goed is ingeburgerd in de branche.

Real-time rendering: Een Revolutionaire Verandering

Bijna de helft van de architecten gebruikt real-time rendering om projecten te versnellen.

46% van de respondenten gaf aan dat tijdbesparing en het versnellen van het ontwerpproces een belangrijk voordeel voor hen was. Snel verschillende materiaalopties toepassen en beoordelen (gekozen door 54% van de respondenten), samen met klanten of medewerkers door een model lopen (50%), en direct daglicht in 3D beoordelen (48%) waren allemaal populaire keuzes die verband hielden met verhoogde efficiëntie.

AI: Een snel opkomende ontwrichting

Meer dan de helft van de bedrijven gebruikt al AI om visualisatie te verbeteren.

55% van de respondenten omarmt AI volledig (22%) of is begonnen met experimenten met AI (33%) met betrekking tot architectonische visualisatie. Hoewel het percentage van respondenten dat begonnen is met experimenten met AI redelijk consistent is over verschillende bedrijfsgroottes, omarmen grotere bedrijven AI sneller dan kleinere bedrijven.

Belangrijkste voordelen van real-time rendering

Deze blog is een Nederlandse vertaling van deze publicatie van Enscape / Chaos.