PRIVACY VERKLARING

In deze privacyverklaring geven wij aan hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens. Wat we precies verzamelen, hoe we deze informatie verwerken en toepassen, en waarom we deze informatie verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring is van toepassing voor CADkoop Nederland B.V., CADkoop Belgium B.V.B.A, hierna CADkoop genoemd.
Heb je vragen over onze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via: info@cadkoop.nl

ONDERDELEN PRIVACYVERKLARING

– Gebruikersgegevens
– Gegevensverzameling
– Gebruik van informatie
– Bescherming persoonsgegevens
– Profilering
– Links naar andere websites
– Cookies en andere volgtechnologieën
– Analyse/logbestanden
– Referenties
– Privacy Shield
– Toegang tot, wijziging en verwijdering van persoonlijke informatie:
– recht op inzage
– recht op rectificatie
– recht op gegevenswissing (“Recht op vergetelheid”)
– Recht op beperking van de verwerking
– Recht van bezwaar
– Intrekken toestemming
– Weigering verzoeken van onredelijke aard
– Bewaarperiode persoonsgegevens
– Veranderingen in deze privacyverklaring
– Vragen

GEBRUIKERSGEGEVENS

CADkoop respecteert de privacy van haar klanten en de privacy van hun gegevens. Je behoudt alle rechten op je gegevens die je aan ons verstrekt. Aan ons verstrekte gebruikersgegevens zijn opgeslagen in een gepersonaliseerde en beveiligde locatie. Wij verkopen, verhuren of gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan in deze privacyverklaring vermeld.

Bij aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken we je naam (bestaande uit voornaam en eventueel achternaam) en e-mail adres om je de nieuwsbrief te sturen. We vragen minimaal je voornaam om he gepersonaliseerde e-mails te kunnen sturen. Je kunt er altijd voor kiezen om onze nieuwsbrief niet meer te ontvangen door je via de uitschrijflink in de e-mail uit te schrijven. Je persoonlijke voorkeuren kun je altijd aanpassen via deze link in de e-mail: “pas je persoonlijke voorkeuren aan”.

GEGEVENSVERZAMELING

Wij verzamelen de e-mailadressen en bepaalde persoonlijke informatie (naam, emailadres, telefoonnummer) van degenen die met ons een interactie aangaan (bijv. emailcommunicatie). We kunnen de volgende persoonsgegevens bij jou opvragen middels vragen in formulieren en interactieve content zoals test, scans of quizzen en deze vervolgens opslaan en verwerken:
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Bedrijfsnaam

We verzamelen ook bepaalde informatie met betrekking tot welke pagina’s bezoekers openen of bezoeken, waardoor we de volgende persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en verwerken:
IP-adres
Geo-locatie
Browsergegevens

Wij kunnen informatie over je ontvangen uit andere bronnen, waaronder openbaar beschikbare databanken. Deze gegevens kunnen wij samenvoegen met informatie die wij al over je hebben. Dit helpt ons bij het bijwerken, uitbreiden en analyseren van onze gegevens, het identificeren van nieuwe klanten en het bieden van nieuwe producten en diensten die interessant voor jou kunnen zijn. Als je persoonlijke informatie over anderen aan ons verstrekt, of als anderen informatie over jou aan ons verstrekken, gebruiken wij die informatie uitsluitend voor het specifieke doel waarvoor de informatie aan ons werd verstrekt.

CADkoop kan ook informatie verzamelen en analyseren van bezoekers en gebruikers met betrekking tot het gebruik van de CADkoop website en beschikbare diensten hierop.

Verzamelde informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot verkeersvolume, bezoekfrequentie, soort en tijdstip van transacties op de website, soort browser en besturingssysteem, enz.

Wij kunnen persoonlijke informatie verstrekken aan bedrijven die diensten verlenen om ons te helpen met onze bedrijfsactiviteiten zoals marketing automation, live chat of betalingsverwerking. Deze bedrijven zijn bevoegd om persoonlijke informatie te gebruiken alleen voor zover noodzakelijk om deze diensten aan ons te verlenen.

GEBRUIK VAN INFORMATIE

Wij kunnen persoonlijke informatie gebruiken om de services te verstrekken waarom je hebt gevraagd, waaronder services die op maat gemaakte e-mails, nieuwsbrieven, formulieren, documenten en rapporten weergeven. Wij kunnen ook persoonlijke informatie gebruiken voor controle, onderzoek en analyse om de websites van bovengenoemde bedrijven te bedienen en te verbeteren. Wij kunnen derden gebruiken om ons te helpen bij het verwerken van persoonlijke informatie en wij verlangen van deze derden dat zij ons privacybeleid naleven en voldoen aan overige gepaste vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Wij kunnen bepaalde overige informatie gebruiken die wij over jou hebben verzameld om technische problemen te helpen diagnosticeren, de hierboven genoemde websites te beheren en de kwaliteit en soorten geleverde diensten te verbeteren. Wij kunnen niet-identificeerbare en verzamelde statistische informatie over gebruik en hoeveelheid verkregen uit de handelingen van onze bezoekers aan derden verstrekken om de waarde aan te tonen die we onze gebruikers leveren.

De informatie die we verzamelen wordt niet gedeeld met of verkocht aan andere organisaties om commerciële redenen, behalve om producten of diensten te leveren waarom je hebt gevraagd, wanneer we je toestemming hebben of onder de volgende omstandigheden:

Zoals vereist door de wet om te voldoen aan een dagvaarding, gerechtelijke procedures of soortgelijke juridische procedure
Als wij in goed vertrouwen menen dat bekendmaking noodzakelijk is om onze rechten of je veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen
Om fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid, het kan in bepaalde situaties van ons vereist worden dat we persoonlijke informatie bekendmaken, in reactie op wettelijke verzoeken door overheidsinstanties, waaronder om te voldoen aan wettelijke vereisten op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving
Als CADkoop betrokken is bij een fusie, acquisitie of verkoop van alle of een deel van haar activa, wordt je ingelicht via email en/of een duidelijke kennisgeving op onze website(s) over een verandering in eigenaarschap of gebruik van je persoonlijke informatie, evenals keuzes die je kunt hebben met betrekking tot jouw persoonlijke informatie.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

De bescherming van jouw privacy vinden wij zeer belangrijk. De software, tools en systemen die wij gebruiken, zijn beveiligd volgens de eisen van de huidige wet- en regelgeving. De maatregelen die wij nemen zijn o.a.:

Up-to-date virus scan
Unieke toegangscodes en wachtwoorden
Gebruik van een beveiligde wachtwoordbeheerder
Geen gebruik van onbeveiligde externe harde schijven
Geen gebruik van onbeveiligde elektronische backups
Geen documenten op privé laptops van medewerkers

PROFILERING

We passen profilering toe bij personen die zich hebben geïdentificeerd middels hun e-mailadres en hun IP adres. Het profiel dat we opbouwen bestaat uit persoonlijke en rolgebaseerde gegevens , webbezoeken en klikgedrag. De persoonlijke gegevens die we van jou kunnen verzamelen, zijn gegevens die je middels het beantwoorden van vragen in een formulier of via interactieve content, zoals een test, aan ons hebt verstrekt.

De reden waarom we profilering toepassen, is dat we jou het juiste bericht en informatie op het juiste moment willen verstrekken. Wij zijn van mening dat we middels profilering jou het beste kunnen helpen met de uitdagingen en vragen die jou naar onze website heeft geleid. Wil je ondanks onze goede bedoelingen, liever niet dat we profilering op je toepassen? Stuur ons dan een e-mail met jouw verzoek om de profilering te stoppen naar info@cadkoop.nl

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze websites bevatten links naar websites van bedrijven die een ander privacybeleid kunnen hebben dan CADkoop. Als je persoonlijke informatie op die andere sites indient, word je informatie geregeld door hun privacybeleid. Wij moedigen je van harte aan om de privacyverklaring van websites die je bezoekt aandachtig te lezen.

COOKIES EN ANDERE VOLGTECHNOLOGIEËN

CADkoop en onze analyseprovider(s) gebruiken technologieën zoals cookies, webbakens (‘beacons’), tags en scripts om trends te analyseren, de websites te laten functioneren, bij te houden hoe gebruikers door de hele website navigeren en om demografische gegevens over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen. We kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën van deze bedrijven, op individuele en verzamelde basis.

Gebruikers hebben controle over het gebruik van cookies via hun afzonderlijke browsers. Als je cookies weigert, kan je onze website nog steeds gebruiken, maar het gebruik van sommige functies of gedeelten van onze website kan dan beperkt zijn. Voor meer specifieke informatie over ons cookiebeleid, verwijzen we je naar onze cookieverklaring.

ANALYSE/LOGBESTANDEN

Zoals voor de meeste websites geldt, verzamelen wij bepaalde informatie automatisch en slaan deze op in logbestanden. Deze informatie bevat internetprotocol (IP)-adressen, browsertype, internetserviceprovider (ISP), verwijzende pagina’s, opgevraagde pagina’s, besturingssysteem, datum/tijdstempel en zoekgeschiedenisgegevens.

Wij gebruiken deze informatie om trends te analyseren, de site te beheren, handelingen van gebruikers te volgen rond de site en demografische informatie te verzamelen over onze gebruikersgroep als geheel. Deze informatie identificeert de individuele gebruikers niet. Wij verbinden sommige van deze automatisch verzamelde gegevens aan persoonlijk identificeerbare informatie. Hierdoor kunnen wij een betere ervaring verschaffen door de hoeveelheid gegevens te verminderen die moet worden ingevoerd. Bijvoorbeeld wanneer formulieren worden ingevuld, afgesloten inhoud zoals whitepapers wordt gedownload, enquêtes worden ingevuld, enz. Je ziet dan bij het invullen van een formulier dat bijvoorbeeld je e-mailadres al is ingevuld.

REFERENTIES

Wij plaatsen ook referenties en klantcases op onze website. De daarin vermelde persoonlijke informatie is geplaatst met uitdrukkelijke toestemming vooraf van de betrokkenen. Als een betrokkene zijn of haar referentie gewijzigd of verwijderd wil hebben, kan de betrokkene contact met ons opnemen

PRIVACY SHIELD

CADkoop maakt voor haar diensten en producten gebruik van Amerikaanse softwareplatformen waaronder Autodesk, Microsoft en Citrix Systems, maar ook van Bricsys. Deze organisaties leven het Europees-Amerikaanse Privacy Shield-raamwerk na. Zij zijn dan verplicht alle persoonlijke gegevens die ze hebben ontvangen uit lidstaten van de Europese Unie (EU), op basis van het Privacy Shieldraamwerk te onderwerpen aan de van toepassing zijnde principes van het raamwerk. Zij voldoen aan de principes van het Privacy Shield voor alle verdere overdrachten van persoonlijke gegevens uit de EU, inclusief de aansprakelijkheidsbepalingen voor verdere overdrachten. Persoonlijke gegevens die deze Amerikaanse organisaties via CADkoop ontvangen worden opgeslagen en verwerkt binnen de EU.

Voor supportdoeleinden kan het zijn dat je persoonlijke gegevens gedeeld worden met een supportmedewerker van een Amerikaanse softwareleverancier, zoals Autodesk. Deze uitwisseling valt dan onder de afspraken van Privacy Shield. Wij beperken het delen van persoonlijke informatie tot een minimum en delen alleen het hoogstnoodzakelijke, zodat de supportafdeling het issue kan oplossen. Waar mogelijk anonimiseren c.q. pseudonimiseren we de persoonlijke gegevens

TOEGANG TOT, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je een aantal rechten die wij op jouw verzoek kosteloos en binnen 30 dagen uitvoeren. Je kunt gebruik maken van de volgende rechten inzake jouw persoonsgegevens:

Recht op inzage
Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in te zien. Stuur je verzoek naar ons waarbij je gebruik maakt van het emailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen wij je verifiëren.

Recht van bezwaar
Je kunt bezwaar maken tegen gebruik en verwerken van je persoonsgegevens. Stuur je verzoek waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen wij je verifiëren. Je kunt ook je bezwaar kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

INTREKKEN TOESTEMMING

Als je CADkoop toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te gebruiken, kan je deze elke moment weer intrekken. In al onze e-mailberichten staat standaard onderin het bericht de mogelijkheid om uw toestemming weer in te trekken. Hiervoor is het dan ook niet nodig om bezwaar in te dienen.

WEIGERING VERZOEKEN VAN ONREDELIJKE AARD

Wanneer CADkoop verzoeken krijgt met betrekking tot persoonlijke informatie, vragen wij individuele gebruikers om zichzelf en de informatie waarvoor toegang moet worden verleend, die moet worden gecorrigeerd of verwijderd, te identificeren voordat aan dergelijke verzoeken wordt voldaan. Wij kunnen verzoeken weigeren die onredelijk repetitief of systematisch zijn, onevenredige technische inspanning vereisen, de privacy van anderen in gevaar brengen of extreem onpraktisch zouden zijn (bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot informatie die op back-uptapes staat), of waarvoor toegang niet anderszins is vereist.

BEWAARPERIODE PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren je informatie zo lang als nodig is om je diensten te verlenen met een maximum van 2 jaar, met uitzondering van die informatie die noodzakelijk is om aan onze juridische verplichtingen te voldoen, geschillen te beslechten en onze afspraken te handhaven.

Personen die 365 dagen niet op onze website zijn geweest en geen enkel bericht hebben geopend, worden automatisch uit onze database verwijderd.

VERANDERINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen om veranderingen in onze informatiepraktijken erin te verwerken. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen, stellen wij je per e-mail op de hoogte (gestuurd naar het e-mailadres dat bij ons bekend is) of door middel van een kennisgeving op onze websites voorafgaand aan het in werking treden van de verandering. Wij moedigen je aan om deze pagina regelmatig te lezen voor de laatste informatie over ons privacybeleid..

VRAGEN

Heb je vragen over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op via info@cadkoop.nl