De Drawing health-commando’s in BricsCAD V24 zijn verbeterd om je te helpen je DWG-bestanden gezond te houden en de prestaties te verbeteren. Deze commando’s zijn beschikbaar in alle BricsCAD-licenties en zullen je helpen je tekeninggegevens grondig op te schonen.

BricsCAD biedt een unieke reeks optimalisatietools voor tekeningen, waarvan je sommige mogelijk al kent van eerdere BricsCAD-versies, zoals het PURGE-commando en de AUDIT-tool. Vorig jaar is er een nieuwe drawing health tool geïntroduceerd om het gemakkelijker te maken deze optimalisatietools vanuit één plek in BricsCAD te benaderen.

De Drawing Health-tool groepeert deze optimalisatietools in één krachtig en eenvoudig te gebruiken commando. Gebruikers hebben veel positieve feedback gegeven over de Drawing Health-tool, dus is de tool verder ontwikkeld. Er is een nieuwe taak toegevoegd die overeenkomt met het OVERKILL-commando, de routinematige beheermogelijkheden zijn verbeterd om multi-imports en -exports toe te staan, en het resultatenpaneel is interactiever gemaakt.

Laten we eens kijken naar een voorbeeld van een ongezonde 2D-terreintekening om te laten zien hoe je de Drawing Health-tool in je voordeel kunt gebruiken.

Hoe start je de Drawing Health Management tool in BricsCAD V24

Je kunt de Drawing Health Management-tool starten vanuit verschillende plaatsen in BricsCAD, zoals de command line met behulp van DWGHEALTH en vanuit de Ribbon, zoals in dit voorbeeld.

  • Navigeer naar het “Manage” tab op de Ribbon om het paneel van de teken-optimalisatie tools te openen.

Je ziet de Drawing Health tool in het midden van het paneel.

De interface van de Drawing Health-tool in BricsCAD V24 is vernieuwd. De nieuwe Drawing Health-taken bevatten nu de naam van de individuele teken optimalisatie tool waarmee het overeenkomt.

Het maken en beheren van routines is ook eenvoudiger gemaakt.

  • Om de standaard routines aan te passen, gebruik je de “Edit” knop.
  • Om de Routine Manager te opnen, gebruik je de “Manage Routine” knop.

In de Routine Manager kun je bestaande routines bewerken, hernoemen, dupliceren, exporteren of verwijderen.

Onderaan het opdrachtenpaneel kun je de schakelaar voor “Interactieve modus” aan of uit zetten, zodat de tekenhulp ofwel volledig automatisch wordt uitgevoerd of je in staat stelt enige invoer in de routine te doen om het gewenste resultaat te bereiken.

Hoe creëer je een optimalisatie routine voor 2D tekeningen in BricsCAD V24

Dit voorbeeld begint met een ‘ongezonde’ 2D tekening van een terrein. Voordat je deze begint te bewerken moet je eerst de kwaliteit van de tekening beoordelen om er achter te komen wat je kunt verbeteren.

Met behulp van de structuurbrowser kun je zien dat deze tekening duizenden entiteiten bevat op verschillende lagen. Je kunt enkele complexe polylines zien wanneer we inzoomen, zoals aan de linkerkant in deze tekening.

Als je naar het properties paneel kijkt, kun je zien dat deze polyline meer dan 16.000 hoekpunten bevat.

Laten we deze tekening lichter maken met enkele teken optimalisatie tools.

• Om een nieuwe routine te maken, open je het Drawing Health venster en klik je op de knop “Add new“.
• In het dialoogvenster Custom Settings klik je op de knop “Add task“.
• Voeg een Purge-taak toe om ongebruikte entiteiten uit de tekening te verwijderen, zoals in dit voorbeeld.
• Voeg een Audit-taak toe om mogelijke problemen in de database op te sporen.

• Kies “Find Outliers” om verre objecten te identificeren en verplaats ze naar coördinaten binnen het geldige gebied.
• Voeg het “Simplify“-commando toe om 2D-geometrie te vereenvoudigen en overbodige hoekpunten en polylines met hoge dichtheid te verwijderen.

  • Voeg het nieuwe Overkill taak op herhaling te verminderen en duplicaten van geometrie en block definities in de database te identificeren.

Hoe verken je task settings

Je kunt de instellingen van elke taak die je aan de routine hebt toegevoegd, verkennen.

  • In de Simplify task settings, kies de optie “Reduce vertices” in de afstandmodus en stel de maximale hoek in op 2 graden en de maximale afstand op 1 meter.

Je kunt de routine opslaan of uittesten om sneller door te gaan zonder op te slaan. In dit voorbeeld is ervoor gekozen om het uit te proberen. Je kunt zien dat BricsCAD de geselecteerde taken in het opdrachtenpaneel vermeldt.

Hoe optimaliseer je een tekening in BricsCAD V24

Het is tijd om de tekening te inspecteren en optimaliseren!

Je kunt zien dat de PURGE-taak veel ongebruikte objecten heeft geïdentificeerd, waaronder zes block definities, wat aangeeft dat er geen block verwijzingen in de tekening zijn die naar deze definities wijzen. Je kunt ook zien dat er vier ongebruikte tekst stijlen zijn.

• Klik op de knop “Next” in het opdrachtenpaneel om alle geselecteerde optimalisaties toe te passen.

Nu de AUDIT-task. Gelukkig bevat deze tekening geen databasefouten.

De FINDOUTLIERS-taak laat snel zien dat de geometrie van de hele tekening ver verwijderd is van het geldige gebied.

Als je naar het command panel kijkt, zie je een grote cluster van uitschieters – wanneer je inzoomt, zie je dat deze zich in de hoofdtekening bevinden.

Om alle vermelde entiteiten naar het geldige gebied te verplaatsen:

• Klik “Select all.”
• Klik op de knop met 4 pijlen.

• Klik op “Move to valid region origin.”
• Klik op “Next.”

Je kunt zien dat alle geometrie zich nu binnen het geldige gebied bevindt.

De Simplify task heeft meer dan vijftig polylines geïdentificeerd die je kunt vereenvoudigen. Wanneer we inzoomen, kun je de polyline zien die we eerder opmerkten.

• Klik op “Next” om alle geselecteerde polylines te vereenvoudigen.

De volgende taak in onze routine is nieuw in V24 – de Overkill-taak voor duplicaten van geometrie. Dit voorbeeld gaf ons een lange lijst met duplicaat entiteiten. Je kunt eenvoudig overlappende objecten vinden door in te zoomen.

Het OVERKILL-commando vindt niet alleen overlappende objecten, maar identificeert ook gedeeltelijk overlappende entiteiten.

In dit voorbeeld heeft het twee uitgelijnde, colineaire lijnen geïdentificeerd die je kunt samenvoegen.

• Klik op “Next” om de lijnen samen te voegen.

De Overkill-taak voor duplicaten van block definities laat zien dat er vijf dubbele blocks in de tekening aanwezig zijn.

• Gebruik het drop-down menu om te kiezen welke block definitie u wilt behouden of verwijderen.
• Klik op “Next” om de taak uit te voeren.

Als je nu naar het opdrachtenpaneel kijkt, zie je een overzicht van alle optimalisaties die je hebt uitgevoerd op de tekening.

• Om je rapport voor toekomstige referentie op te slaan, vink je het vakje “Save report” onderaan het paneel aan.

• Klik op “Finish” en je hebt de drawing health routine voltooid!